חיפוש
Close this search box.

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים לעצמאיים

עוסק פטור עוסק מורשה ובעל שליטה בחברה חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

הדו"ח מוגש ע"ג טופס 1301 וישנה חובה לשדרו באופן מקוון
(ישנם פטורים לנישומים מסויימים), ולאחר מכן להגישו בפועל באחד ממשרדי מס הכנסה.

הדוח מרכז את כל המידע אודות הנישום במהלך שנת הכספים המתחילה ב 1 לינואר ומסתיימת ב 31 לדצמבר.

לדו"ח צריך לצרף מסמכים שונים כגון דו"ח רווח והפסד של העסק, טפסי 106 מכל מקומות העבודה, אישורים על הפקדות בקופות גמל, אישורים מבנקים על רווחים מניירות ערך ומכשירי השקעה נוספים ואישורים על זכאות להטבות שונות במס.
את הדו"ח יש להגיש בפועל עד לתאריך 30 ביוני, אך למשרדינו יש אורכות נוספות להגשת הדוחות.

עלות השרות: 700 ₪

דוחות כספיים לחברות

תאגידים חייבים בהגשת דוחות כספיים מבוקרים בנוסף על הדוח השנתי. (המוגש על טופס 1214)

הדו "ח משקף את מצב ההון של החברה, ואת ביצועיה הכספיים במהלך שנת המס. הדוחות הינם דוחות חשבונאיים ומבוצע בהם התאמה לצורכי מס. את הדוחות מבקר רו"ח ומצרף דו"ח ביקורת.

את הדוחות צריך להגיש במועדים הקבועים להגשת דוחות שנתיים כדלעיל וגם כאן למשרדינו יש אורכות נוספות להגשת הדוחות.

עלות השרות: החל מ 3000 ₪

דוחות שנתיים לשכירים (החזר מס)

שכירים שאינם בעלי שליטה, לרוב אינם נדרשים להגיש דוחות שנתיים, אך יתכן שהגשת דו"ח שכזה יזכה אותכם בהחזר מס.

תנאי ראשון לזכאות להחזר מס הוא שאכן שילמנו מס. יש לבדוק האם נוכה במקור במשכורת מס הכנסה וכן האם נוכה מס במקור מרווחי הון באמצעות הבנק או בתי השקעות (ניתן לבדוק בפטוס 867 המתקבל מהבנק).

לאחר מכן יש לבדוק האם תשלום המס הוא יותר מחובת המס, יש לבצע בדיקה זו ביסודיות בכדי שלא יבצר מצב הפוך…..

המקרים האפשריים לכך הם: הפסקת/החלפת עבודה באמצעת שנת המס, ביצוע עבודות נוספות בלא תיאום מס, זכאות לנקודות זיכוי שלא נוצלו וכדו'.

הדו"ח מבוצע ככל דו"ח שנתי לעצמאי, וניתן להגישו עד שש שנים מתום שנת המס.

עלות השרות: 10% מסך החזר המס (מינימום החזר 5000 ₪)